Text

AI på MDU

MDU är på en resa som kommer att förändra framtidens utbildning, innovation och samhälle genom främjandet av pålitlig artificiell intelligens (AI). Vår vision är ett holistiskt tillvägagångssätt för AI där grundläggande och tillämpad forskning kompletteras genom att utforska AI:s transformerande potential inom utbildning och dess bredare samhälleliga konsekvenser.

Vår grundläggande och tillämpade AI-forskning kommer att fortsätta att flytta fram kunskapsgränser och låsa upp ny teknik som kommer att bidra positivt till samhället och industrin. Experimentell forskning om AI för utbildning kommer att förändra hur lärande uppnås genom att förbättra lärar-elevinteraktioner och förbereda en arbetskraft för att navigera en teknikdriven framtid. Dessutom kommer vår forskning att ha fokus på samhällelig påverkan. Detta inkluderar etiska och socioekonomiska överväganden för att säkerställa att AI-förbättringar är i linje med principerna om rättvisa, inkludering och hållbarhet.

En integrerad del av vår vision är bildandet av starka partnerskap med industri, akademi och samhällsaktörer. Genom samarbete strävar vi efter att främja ett tvärvetenskapligt AI-ekosystem som främjar innovation, kunskapsdelning och samarbete för att lösa globala utmaningar. På MDU föreställer vi oss en framtid där AI fungerar som en katalysator för utbildningsexcellens och en hållbar samhällsutveckling.

Konsekvenserna av AI i samhället är djupgående och mångfacetterade, och vi vet redan mycket om hur traditionell och generativ AI påverkar individer, organisationer och samhällen. Bland fördelarna finns bättre beslutsfattande, ökad produktivitet och förbättrad distribution av kunskap. Dock finns det även utmaningar med AI t.ex. när det gäller intensifiering av arbete, jobbavveckling och avhumanisering av samhället.

Dessa frågor förstärks ytterligare genom utvecklingen av artificiell allmän intelligens. Forskning behövs för att helt förstå dessa konsekvenser, med särskild uppmärksamhet på frågor om mänsklighet, makt och etik. Undersökningar om hur AI förändrar kunskap, arbetsliv och kulturella dynamiker är avgörande för att förstå dess effekter på till exempel utbildning, sysselsättning och välfärdsutveckling.

Grundläggande för denna forskning är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där forskare från olika discipliner samarbetar för att gemensamt utveckla insikter som behövs för att navigera i AI:s komplexiteter i samhället.

Kontakt: anette.hallin@mdu.se

Grundläggande AI-forskning utforskar de centrala principerna som ligger till grund för artificiell intelligens. Områden som är i fokus inkluderar maskininlärningsalgoritmer, naturlig språkbearbetning, generativa modeller och datorseende. Forskning behövs för att utveckla effektivare algoritmer som kan lära sig från begränsad data och anpassa sig till nya uppgifter.

Att förstå hur man skapar AI-system som kan generalisera kunskap över domäner förblir en central utmaning. Dessutom är det väsentligt att undersöka metoder för att AI ska kunna erhålla sunt förnuft och etiska beslutsfattande färdigheter. Grundläggande AI-forskning bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan datavetenskap, kognitionsvetenskap, matematik och andra relaterade områden.

Kontakt: masoud.daneshtalab@mdu.se

Tillämpad AI vid MDU fokuserar på att utnyttja artificiell intelligens för att skapa betydande förbättringar i sektorer som hälsovård, finans, transport, robotik och industriell automation. Vi strävar efter att stödja innovation inom dessa områden genom avancerade AI-teknologier som är specifikt utformade för att förbättra systemets effektivitet.

Vår forskning är inriktad på att inte bara förbättra algoritmer för kritiska tillämpningar som medicinsk diagnostik och autonoma system, utan också på att öka precisionen och säkerheten hos dessa teknologier. Samarbete är kärnan i vår forskning.

Vi samarbetar med ledande industrier, AI-forskare, domänexperter och slutanvändare för att utveckla innovativa och praktiska lösningar. Dessa partnerskap gör det möjligt för oss att tackla komplexa utmaningar som dataförvrängning och algoritmsäkerhet och säkerställa att våra AI-system är etiska och anpassningsbara till verkliga förhållanden.

Våra projekt betonar också de praktiska effekterna av AI, som att optimera energianvändningen i industriella processer eller förbättra svarstiderna inom akutsjukvård. Genom dessa initiativ strävar vi efter att visa de påtagliga fördelarna med AI-teknologier, vilket förbereder dem för bredare användning och positivt påverkan i samhället.

Kontakt: alessandro.papadopoulos@mdu.se

AI i utbildning kan leda till förbättringar för personlig inlärning, anpassade bedömningar och intelligenta handledningssystem.

Forskning behövs för att utforska hur AI kan skräddarsy utbildningserfarenheter efter individuella behov, förmågor och lärostilar, vilket främjar engagemang och akademisk framgång. Detta inkluderar att utveckla AI-algoritmer för att analysera elevdata, förutse inlärningsbanor och ge personliga rekommendationer. Dessutom bör forskning undersöka AI:s påverkan på undervisningspraxis, läroplanutformning och elevresultat.

Etiska överväganden som integritet, rättvisa och algoritmisk transparens är också viktigt för att säkerställa en ansvarsfull integrering av AI inom utbildningen. Samarbetande forskningsinsatser med deltagande av pedagoger, teknologer och beslutsfattare är avgörande för att realisera hela potentialen av AI för att omvandla utbildningen. För att säkerställa framgång kommer vi att genomföra experiment i olika former tillsammans med lärare och elever.

Kontakt: christer.norstrom@mdu.se