Text

MDU Studio

Här möter du högskolans lärare, forskare, studenter och alumner i samtal om aktuella ämnen.

Förnybar energi - inte bara en miljöfråga

Om tekniska, sociala och ekonomiska utmaningar i omställningen till förnybara energikällor. Hur skiljer sig Sveriges utveckling mot andra länder i Europa? Med Valentina Zaccaria, forskarassistent och lärare i energi och miljö vid MDU.

Skolans betydelse i ett demokratiskt samhälle

Om lärarens roll i den svenska skolan, pedagogik nu och då, samt varför utbildning är så viktigt i det demokratiska samhället. Med Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDU.

Samarbetande robotar

Om hur man får robotar att samarbeta och vad de i så fall kan användas till, samt om hur rädslor och andra känslomässiga aspekter påverkar utveckling och användning av ny teknik. Med Mikael Ekström, professor i robotik vid MDU.

Dataspel - bra eller dåligt?

Om positiva och negativa aspekter av dataspelande. Vem är i riskzonen för att bli beroende, och varför? Med Charlotta Hellström, forskare inom hälsa, vård och välfärd vid MDU.

Att prestera när det gäller

Om vad som krävs av en musiker för att kunna prestera när det verkligen gäller. Hur tränar man medvetet och kontrollerar sina nerver? Med Bartosz Cajler, internationell violinist och lärare på Musik- och operahögskolan vid MDU.

Kreativitet som verktyg

Om hur kreativitet, kommunikation, konst och design kan öka förståelse och engagemang för stora samhällsfrågor. Med Andrea Hvistendahl, konstnär och universitetsadjunkt inom rumslig gestaltning, informationsdesign vid MDU.

Till toppen