Text

Om Lärum

Lärum

Lärum har dig och dina studenter i fokus och vår ambition är att vara uppdaterade på det allra senaste inom våra specifika kompetensområden.

Vi arbetar verksamhetsnära och vill i dialog med dig inspirera till fortsatt utveckling av kurs- och programutveckling och det akademiska lärarskapet. Det akademiska lärarskapet innebär att du som lärare har ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning som förutom skicklighet i undervisning och handledning även innefattar pedagogisk reflektion och delning av slutsatser.

Välkommen att kontakta oss med frågor eller önskemål om skräddarsydda workshops för dig och din enhet/avdelning.

Pedagogiskt råd

Lärum planerar sin verksamhets innehåll i samverkan med Pedagogiska rådet.

Pedagogiska rådets representanter 2022:

  • Lena Gumaelius, ordförande
  • Åsa Ryegård, avdelningschef Lärum
  • Ulrika Jeppson Wigg, Fakultetsnämnden
  • Helene Hammenborg, UKK
  • Toon Larsson, EST
  • Lena Stangvik-Urban, HVV
  • Carina Söderlund, IDT
  • Helena Aspernäs​​​​​​​, BIB
  • Studentrepresentant, Kåren
  • Vilhelm Svahn, sekreterare

Kontakta oss

Till toppen