Text

Om Lärum

Lärum

Lärum har dig och dina studenter i fokus och vår ambition är att vara uppdaterade på det allra senaste inom våra specifika kompetensområden.

Vi arbetar verksamhetsnära och vill i dialog med dig inspirera till fortsatt utveckling av kurs- och programutveckling och det akademiska lärarskapet.

Det akademiska lärarskapet innebär att du som lärare har ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning som förutom skicklighet i undervisning och handledning även innefattar pedagogisk reflektion och delning av slutsatser.

Välkommen att kontakta oss med frågor eller önskemål om skräddarsydda workshops för dig och din enhet/avdelning.

Pedagogiskt råd

Lärum planerar sin verksamhets innehåll i samverkan med Pedagogiska rådet.

Pedagogiska rådets representanter 2023:

  • Prorektor, ordförande
  • Helene Hammenborg, Tf chef, och UKK
  • Toon Larsson, EST
  • Lena Stangvik-Urban, HVV
  • Elisabeth Uhlemann & Angelina Sundström - IDT
  • Cecilia Lindh, Fakultetsnämnden
  • Helena Aspernäs​​​​​​​, BIB
  • Studentrepresentant, Kåren
  • Vilhelm Svahn, sekreterare

Representanternas kontakt med Lärum:
UKK: Camilla Nilsson & Marina Bergman
EST: Lotta Fröjdfeldt & Joel Midemalm
HVV: Camilla Grönvall Fransson & Birger Eriksson
IDT: Sara Ekstrand & Vilhelm Svahn
BIB: Malin Larsson & Liza Stenlund

Kontakta oss