Text

Gruppbild av teamet på Lärum

Högskolepedagogiskt centrum

Lärum

Mälardalens universitet bedriver sitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete genom Lärum. Vi vill arbeta verksamhetsnära och bidra till att lärare och studenter utvecklar sina kompetenser samt skapa mötesplatser och främja utveckling av lärmiljöer i samverkan med andra.

Aktuellt

*Nu kan du söka våra högskolepedagogiska kurser som ges i vår!

* Spaningar om AI.
I avsnitt 8 av podden Högskolepedagogisk spaning är det Rachel Forsyth LU, Mattias von Feilitzen GU and Cormac McGrath SU som spanar tillsammans om AI inom högre utbildning. Till avsnittet -> Länk till annan webbplats.

* Makeover by Lärum

Tips för kursplanering

* Vad innebär hybrid? Pdf, 199.5 kB.

*Resonemang och tankar kring AI Länk till annan webbplats.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med frågor eller önskemål via e-post: larum@mdu.se

För lärare erbjuder vi teknisk support måndag, onsdag, torsdag och fredag.

🛠️ Teknisk support kring onlineverktyg Länk till annan webbplats.

Om Lärum

Om Lärum - kontakt

Vår ambition är att vara uppdaterade på det allra senaste inom våra specifika kompetensområden

Om akademiskt lärarskap

Akademiskt lärarskap

Lärum hjälper medarbetare att utveckla sitt akademiska lärarskap.

Lärums kurser

Kurser

Lärum erbjuder ett tiotal högskolepedagogiska kurser. En del är obligatoriska, andra valbara.

Om undervisning

Undervisning

Lärum deltar gärna i dialog med medarbetare kring planering av undervisning och examination.

Om verktyg online

Onlineverktyg

Lärum utbildar och stöttar medarbetare i det pedagogiska användandet av Canvas, Zoom, MDU Play mm.

Om tillgänglig undervisning

Tillgänglighet

Lärum har gärna dialog med medarbetare kring hur man kan skapa tillgänglighet i undervisning.

Om akademisk litteracitet

Akademisk litteracitet

Lärum arbetar gärna tillsammans med medarbetare för att ge studenterna de bästa förutsättningar.

Om studieteknik och färdigheter

Studieteknik

Lärum utbildar och stöttar medarbetare i och hur studenter kan utveckla strategier och färdigheter för sitt lärande.

Om pedagogisk meritering

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDU har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens.