Text

Högskolepedagogiskt centrum

Lärum

Mälardalens universitet bedriver sitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete genom Lärum. Vi vill arbeta verksamhetsnära och bidra till att lärare och studenter utvecklar sina kompetenser samt skapa mötesplatser och främja utveckling av lärmiljöer i samverkan med andra.

Du hittar våra övergripande områden nedan. Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss.
För lärare har vi teknisk support kring onlineverktyg Länk till annan webbplats. måndag - torsdag.

Aktuellt

* Makeover by Lärum
Tips inför höstens kursplanering

* Lärum söker pedagogisk utvecklare och lektor Länk till annan webbplats.

* Boka in inspirationsdag Länk till annan webbplats. 9/12 kl 9-13
Tema: Akademiskt lärarskap

* Boka in introduktion för nyanställda
Lärums introduktion Länk till annan webbplats. blir 22-23/8

* Ledarskap för pedagogisk utveckling
En kurs för dig som är chef på MDU: Ledarskap för pedagogisk utveckling. Kursstart nov 2022 med ett internat och omfattar 120h heltidsstudier. Läs mer om kursen Länk till annan webbplats..

* Vad innebär hybrid? Lärum bidrar med några olika beskrivningar om vad hybrid och flexibilitet kan innebära för lärare och studenter. Läs mer... Pdf, 199.5 kB. 

Om Lärum - kontakt

Vår ambition är att vara uppdaterade på det allra senaste inom våra specifika kompetensområden.

Kurser

Lärum erbjuder ett tiotal högskolepedagogiska kurser. En del är obligatoriska, andra valbara.

Undervisning

Lärum deltar gärna i dialog med medarbetare kring planering av undervisning och examination.

Onlineverktyg

Lärum utbildar och stöttar medarbetare i det pedagogiska användandet av Canvas, Zoom, MDH Play mm.

Tillgänglighet

Lärum har gärna dialog med medarbetare kring hur man kan skapa tillgänglighet i undervisning.

Akademisk litteracitet

Lärum arbetar gärna tillsammans med medarbetare för att ge studenterna de bästa förutsättningar.

Studieteknik

Lärum utbildar och stöttar medarbetare i och hur studenter kan utveckla sin studieteknik och färdigheter.

Akademiskt lärarskap

Lärum hjälper medarbetare att utveckla sitt akademiska lärarskap.

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDU har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens.

Forskning och nätverk

För fördjupning inom det högskolepedagogiska området finns här nätverk, forskning, poddar, mm.

Till toppen