Text

FALF 2021 Program

Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?

14-16 juniMÅNDAG 14/6


09:30-11:30

MÖTE FALF DOKTORANDNÄTVERK

13:15

Zoom väntrum

13:30-14:15

VÄLKOMMEN
13:30-13:35 Susanna Toivanen och Carina Loeb, forskargruppen Hållbart arbetsliv, MDH
13:35-13:40 Carin Håkansta, styrelseordförande FALF
13:40-13:50 Anna Letterstål, akademichef HVV/MDH
13:50-14:05 Pär Eriksson, styrelseordförande MDH

14:15-15:00

Keynote Katarina Bälter: Hållbar livsstil och hälsa på arbetsplatsen

15:00-15:10

KAFFEPAUS/10

Huvudteman

Nya perspektiv på
ledarskap och organisering

Identitet, inkludering
och jämställdhet

Ett hälsosamt
och hållbart arbetsliv

Framtidens
arbetsliv

15:10-16:30


SYMPOSIUM
Anställningsformer och
anställningsotrygghet i ett föränderligt arbetsliv

 • Bernhard-Oettel
 • Låstad et al.
 • Lindfors et al.
 • Hellgren et al.

Exkludering och inkludering på arbetsmarknaden

 • Giritli Nygren et al.
 • Hultgren et al.
 • Nilsson, K.
 • Carlsson ABS 1 (Personcentrerad arbetslivs-forskning)

SYMPOSIUM
Att gå från individnivå till organisatorisk
nivå i arbetsmiljöarbetet – resultat Västra Götalandsregionen

 • Åkerström1 et al.
 • Severin et al.
 • Åkerström2 et al.
 • Jonsdottir et al.

SYMPOSIUM
Forskningsbaserade
instrument för det praktiska
organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet

 • Berthelsen
 • Muhonen
 • Björk

16:30-16:45

PAUS

16:45-17:30

Keynote Kerstin Isaksson: Psykologiska kontrakt - relation och ledarskap

17:30-18:00

MINGEL


Avslut Dag1
TISDAG 15/6


08:55-09:00

Välkommen Dag 2

09:00-09:45

Keynote Sara Kalm: Obetalt hushållsarbete på jobbet

Huvudteman

Nya perspektiv på
ledarskap och organisering

Identitet, inkludering
och jämställdhet

Ett hälsosamt
och hållbart arbetsliv

Framtidens
arbetsliv

09:45-10:45

Arbete och organisering i
välfärdssektorn

 • Johansson G. et al.
 • Larsson et al.
 • Petersson et al. ABS 2
  (Digitalisering av vårdprocesser)

Mellan privat, offentlig
och ideell sektor

 • Persson
 • Bergman Bruhn
 • Lindberg et al.


SYMPOSIUM
Arbetsmiljö och hälsa bland
egenföretagare innan och
under COVID-19 pandemin

 • Bernhard-Oettel
 • Eib
 • Vinberg

Lärande och digitalisering
I arbetslivet

 • Berg Jansson et al.
 • Ishäll et al.
 • Wikman

10:45-11:00

KAFFEPAUS/MUSIK

11:00-12:00

Arbetslivets teori

 • Axelsson
 • Petersson Troije


Ett jämställt arbetsliv
– utopi eller verklighet?

 • Heimann Johanssson
 • Johansson M et al
 • Rydström

Före och efter
- proaktivt arbete och rehabilitering

 • Flädjemark
 • Palmér & Forssbaeck
 • Wall et al.

Arbetslivet efter
Covid-19

 • Kusterer et al.
 • Reineholm et al.
 • Skagert & Eriksson

12:00-13:00

LUNCH

13:00-13:30

Minnesstund Ann Bergman

13:30-13:45

KAFFEPAUS med MUSIK

13:45-14:30

Årets avhandling

14:30-15:30


Hållbart ledarskap

 • Ericsson & Pettersson
 • Moström Åberg
 • Smith


Emotionellt och relationellt arbete

 • Arvidsson
 • Humle
 • Schömer


Ett hälsosamt arbetsliv
– utopi eller verklighet?

 • Bojsen-Møller
 • Ullberg
 • Olsson


Digitaliserad välfärd

 • Frennert
 • Petersson, L. ABS 1
  (Hur digital vård kan påverka)
 • Redmalm

15:30-15:45

PAUSGYMPA

15:45-16:45


Ledarskap
– ideal och verklighet

 • Svensson
 • Wastesson
 • Bertilsson


Gigjobbare, influencers
och kreativa yrken

 • Bogren
 • Nilsson, G.
 • Bergmasth

Risker och skador

 • Berglund
 • Jakobsson
 • Sundström


Digitalisering och
framtidens arbetsplatser

 • Nauwerck
 • Öborn Regin
 • Spånt Enbuske

16:45-17:15

SOCIALT PROGRAM


Avslut Dag 2

17:15
FALF ÅRSMÖTEONSDAG 16/6


08:55-09:00

Välkommen Dag 3

09:00-09:45

Keynote Anna-Carin Fagerlind Ståhl: Myter om arbete och psykisk hälsa

Huvudteman

Nya perspektiv på
ledarskap och organisering

Identitet, inkludering
och jämställdhet

Ett hälsosamt och
hållbart arbetsliv

Framtidens
arbetsliv

09:45-11:05


Stress, hälsa och (o)balans
mellan arbete och fritid

 • Karatuna
 • Mensah
 • Löfstrand
 • Shams


Yrkesidentitet, handlingsutrymme
och arbetstid

 • Johansson, K.
 • Klockmo
 • Grip
 • Parding

WORKSHOP
Ett hälsosamt arbetsliv
– En modell för handling Healthy Workplace
– A model for action

 • Karlsson & Winroth

WORKSHOP
Finding new balance
in the Hybrid Work


 • Bozic et al.

11:10-11:30

KAFFEPAUS

11:30-12:30


WORKSHOP
Best practices & barriärer i
interaktiva forskningsprocesser

 • Babapour Chafi & Hultberg


WORKSHOP
Att främja hälsa vs förebygga ohälsa
– Två kompletterande logiker för att
bidra till ett hälsosamt arbetsliv

 • Karlsson & Winroth


Digitalisering för
ett hållbart arbetsliv

 • Carlsson ABS 2
  (Professionellt arbetslivsstöd)
 • Palm
 • Lööw

12:30-13:00

AVSLUTNING
Programmet är preliminärt. Med reservation för ändringar.

Kontakt

Kontakta arrangören

falf2021@mdh.se
Samarbetspartners bakom konferensen