Text

  • Studieort Huvudentrén, Västerås
Datum
  • 2024-10-23 10:00–13:00

Träffa Region Västmanland på campus Västerås

Läser du till sjuksköterska och funderar kring framtida arbetsplatser? Hos Region Västmanland finns många olika kliniker, mottagningar och avdelningar.

Den 23 oktober träffar du Kirurgkliniken, KOP (Kirurgisk observationsplats) på campus i Västerås.

Kom gärna förbi för att få information om oss och för att ställa dina frågor!