Text

  • Studieort Sal Kappa
Datum
  • 2024-08-20 13:15

Joyce Martin försvarar sin licentiatuppsats

Joyce Martin försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 20 augusti 2024 vid Mälardalens universitet, campus Västerås.

Licentiatuppsatsens titel: Towards Mission and Capability Modelling for Systems of Systems

Tid: 13:15

Plats: Kappa

Utsedd opponent: Docent Kristian Amadori, Linköpings universitet, Sverige

Betygsnämnden utgörs av:

  • Docent Kristian Amadori, Linköpings universitet, Sverige
  • Professor Omar Hammami, ENSTA och Institut Polytechnique de Paris, Frankrike
  • Docent Kent Andersson, Försvarshögskolan, Sverige

Reservledamot: Professor Elisabeth Uhlemann, Mälardalens universitet, Sverige

Språk: Licentiatseminariet kommer att hållas på engelska.

Avhandlingsnummer: 364

Kontaktinformation