Text

  • Studieort Huvudentrén, Eskilstuna
Datum
  • 2024-09-18 11:00–13:00

Träffa Eskilstuna kommun och Sörmlandstrafiken

Hur reser du och kan du resa mer hållbart?

Kom och fika med Eskilstuna kommun och Sörmlandstrafiken och prata om hur du kan resa mer hållbart.