Text

  • Studieort Gamma, Campus Västerås
Datum
  • 2024-10-03 09:15

Licentiatseminarium, Simon Mählkvist – Energi- och miljöteknik

Simon Mählkvist försvarar sin licentiatuppsats i Energi- och miljöteknik den 3 oktober 2024 vid Mälardalens universitet, campus Västerås.

Avhandlingens titel eller licentiatuppsatsens titel: Cost-Conscious Analytics and Decision Support for Industrial Batch Processes

Tid: 09.15

Plats: Sal Gamma, Campus Västerås

Utsedd opponent: Professor Patrik Rydén, Umeå Universitet, Sverige

Betygsnämnden utgörs av:

  • Professor Patrik Rydén, Umeå universitet, Sverige
  • Professor Bjarne Bergquist, Luleå tekniska universitet, Sverige
  • Docent Antti Salonen, Mälardalens universitet, Sverige

Reservledamot: Professor Sasikumar Punnekkat, Mälardalens universitet, Sverige

Språk: vill uppmärksamma att licentiatseminariet kommer att hållas på engelska.

Avhandlingsnummer: 362

Kontaktinformation