Text

  • Studieort Digitalt via Zoom
Datum
  • 2024-05-24 12:00–13:00
  • 2024-05-27 12:00–13:00
  • 2024-08-09 12:00–13:00
  • 2024-08-12 12:00–13:00

Ställ dina frågor om digital salstenta

Inför tentamens- och omtentamensveckorna anordnas digitala träffar där du kan ställa frågor om digital salstenta.

Träffarna i Zoom är för dig som har frågor kring digital salstenta i Inspera eller har problem med nedladdning eller installation.

Ingen anmälan krävs.

  • 24 maj klockan 12:00-13:00
  • 27 maj klockan 12:00-13:00
  • 9 augusti klockan 12:00-13:00
  • 12 augusti klockan 12:00-13:00
  • 15 augusti klockan 12:00-13:00

Anslut till Zoom Länk till annan webbplats.