Text

  • Studieort I länken, Västerås
Datum
  • 2024-05-23 10:00–15:00

Ge Blod – Rädda liv!

Ge Blod i Västmanland kommer och informerar om blodgivning. Blodbussen kommer stå uppställd utanför campus i Västerås.

Blodtrailern uppställd på Fiskartorget.

Kontaktinformation