Text

  • Studieort Västerås
Datum
  • 2024-04-05

Akademisk högtid 2024

Akademisk högtid vid MDU arrangeras en gång vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut.

Bland universitetets traditioner finns den så kallade Akademiska högtiden, där man bland annat firar doktorspromotion och professorsinstallation. Högtiden har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls.

Under högtiden uppmärksammas även mottagarna av pedagogiskt pris, MDU:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne.