Text

  • Studieort Västerås Konserthus
Datum
  • 2024-04-05 16:00–17:45

Akademisk högtid 2024

Akademisk högtid vid MDU arrangeras en gång vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut.

Bland universitetets traditioner finns den så kallade Akademiska högtiden, där man bland annat firar doktorspromotion och professorsinstallation. Högtiden har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls.

Under högtiden uppmärksammas även hedersdoktorer och mottagarna av pedagogiskt pris samt MDU:s samverkansmedalj.

Allmänheten är välkommen att ta del av ceremonin från Konserthusets balkong, med egen entré från Kopparbergsvägen. Alla gäster intar sin plats på balkongen klockan 16.00 och ceremonin pågår till cirka klockan 17.45.