Text

  • Studieort Huvudentrén, Eskilstuna
Datum
  • 2024-03-14 10:00–15:00

Träffa Region Sörmland på campus i Eskilstuna

Läser du till sjuksköterska och funderar kring framtida arbetsplatser? Hos Region Sörmland finns många olika kliniker, mottagningar och avdelningar.

Träffa Ortopedkliniken Nyköpings lasarett på campus i Eskilstuna. Kom förbi och ställ dina frågor!