Text

  • Studieort Campus, Universitetsplan 1 i Västerås
Datum
  • 2024-03-12 10:00–15:00

Öppet hus på campus Västerås

Under öppet hus i Västerås få du svar på dina frågor om program, kurser och universitetsstudier generellt. Du får höra om studentlivet, studietiden och du får se hur våra lokaler ser ut.

Öppet hus är ett bra tillfälle att få en känsla för vidare studier, studentlivet på MDU och inspiration till en framtida karriär.

Under öppet hus kan du:

  • träffa studenter och prata om hur det är att plugga på universitet
  • ställa frågor till studievägledare
  • lyssna på inspirationsföreläsningar om studier och studentliv
  • utforska campus.

Välkommen!


För lärare och skolpersonal