Text

  • Studieort Huvudentrén, Västerås
Datum
  • 2024-03-06 11:00–13:00

Träffa Region Västmanland på campus i Västerås

Läser du till sjuksköterska och funderar kring framtida arbetsplatser? Hos Region Västmanland finns många olika kliniker, mottagningar och avdelningar.

Den 6 mars träffar du Akutmottagningen på campus i Västerås. Kom förbi och ställ dina frågor!