Text

  • Studieort MITC, Eskilstuna
Datum
  • 2023-12-15 09:00

San Giliyana försvarar sin licentiatuppsats i industriella system

San Giliyana försvarar sin licentiatuppsats i industriella system kl 09:00 den 15 december 2023 på MITC.

Titeln på avhandlingen är “Smart Maintenance Technologies in the Manufacturing Industry: Implementation, Challenges, Enablers and Benefits”.

Fakultetsexaminator är docent Phillip Tretten, Luleå universitet.

Betygsnämnden består av docent Yvonne Lagrosen, MDU, docent Carin Rösiö, Jönköpings universitet, och teknisk doktor Jon Bokrantz, Chalmers tekniska högskola.
Reserv är docent Konstantinos Kyprianidis, MDU.

Licentiatuppsatsen har nummer 350.

Kontaktinformation