Text

  • Studieort Samlingssalen ingång 29, Västmanlands sjukhus i Västerås
Datum
  • 2023-09-29 12:30–15:00

Seminarium om AI i hälso- och sjukvård

Välkommen till ett populärvetenskapligt seminarium om artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvård.

Seminariet syftar till att ge en introduktion till AI i Hälso- och sjukvård samt relaterad forskning i Region Västmanland och MDU. Forskare inbjuds att presentera sin AI-relaterade forskning (genomförd, pågående, planerad) vid postersessionen. Muntliga presentationer och postrar hålls på svenska eller engelska, beroende på vad presentatören föredrar.

Program

12.30 Välkomna & kort inledning. Maria Lindén & Maria Ehn, MDU
12.40 Möjligheter och utmaningar med AI-tillämpningar inom Hälso- och sjukvård. Tomas Borgegård, CIFU Innovation/ Region Västmanland
13.00 Overview of AI and AI-related research at MDU. Shahina Begum, MDU
13.30 Exempel klinisk forskning om AI-applikationer. Csaba Kindler & Helena Olofsson, Laboratoriemedicin/Region Västmanland


Anmälan

Sista anmälningsdag 1 september.

Seminariet anordnas inom ramen för ett projekt som drivs av MDU i samarbete med Region Västmanland och finansieras av Vinnova för att öka möjligheterna till samverkan mellan Region Västmanland och MDU.

Anmäl dig till detta evenemang

Till anmälan

Kontaktinformation