Text

  • Studieort A1-018, Eskilstuna
Datum
  • 2023-10-06 12:15–12:45

Jobbigt att läsa och skriva? Kom och prata om det med oss

Du får information om dyslexi samt hur du som student gör för att ta del av det stöd som MDU erbjuder.

Medverkande är personal från biblioteket, samordnare för pedagogiskt stöd på MDU samt en person från Läs- & skrivcenter i Eskilstuna kommun.

Vid frågor, kontakta biblioteket: biblioteket@mdu.se