Text

  • Studieort Plats är ej fastställd
Datum
  • 2023-06-16

Avslutningshögtid

Save the date!

Varje höst- och vårtermin arrangerar vi en avslutningshögtid, för de studenter som läser sin sista termin hos oss. Save the date - 16 juni 2023.

Om du läser din sista termin vid något av våra program kommer du att få en inbjudan per e-post (till den e-postadress som du angett i Ladok). Det går bra att delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier.

Du som läser i snabbare takt eller har gått enskilda kurser motsvarande ett program finns inte listade på samma sätt som programstudenter, men du är självklart välkommen att anmäla dig.

Mer information kommer att finnas här - save the date så länge!

Kontaktinformation

Vid frågor om avslutningshögtiden, vänligen kontakta event@mdu.se.