Text

  • Studieort Lambda, Västerås
Datum
  • 2023-06-12 13:15

Välkommen till Karin Molander Danielssons docentföreläsning

Välkommen till Karin Molander Danielssons docentföreläsning: Noticing the Birds and the Bears: Narrative Studies on Nonhuman Characters.

Värd: Prof. Lena Almqvist, prodekan för utskottet för hälsa

Sal: Lambda, Västerås

Datum: måndag 12 juni

Tid: 13:15

Föreläsningen hålls på engelska.

Kontaktinformation