Text

  • Studieort A2-004, Eskilstuna
Datum
  • 2023-06-07 16:15

Välkommen till Johannes Rytzlers docentföreläsning

Välkommen till Johannes Rytzlers docentföreläsning "Att tänka om och med pedagogik: Från uppmärksamhet och utbildning.

Titel: Att tänka om och med pedagogik: Från uppmärksamhet till utbildning

Värd: Prof. Anna Ehrlin, prodekan för utskottet utbildning

Sal: A2-004 i Eskilstuna

Datum: onsdag 7 juni

Tid: 16.15

Föreläsningen hålls på svenska.

Kontaktinformation