Text

  • Studieort Kappa (Västerås campus)
Datum
  • 2023-06-20 09:15

Enxhi Ferko försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Enxhi Ferko försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap, i salen Kappa (Västerås campus) kl 09:15 den 20 juni 2023.

Titel på avhandlingen är “Towards a Standard Based Reference Architecture for Digital Twins in Manufacturing Facilitating Data Interoperability”.

Utsedd opponent är Assoc. Professor Raffaela Mirandola, Politecnico di Milano, Italy.

Betygsnämnden utgörs av: Assoc. Professor Raffaela Mirandola, Politecnico di Milano, Italien; Dr Thomas Usländer, Fraunhofer IOSB, Tyskland, and Assoc. Professor Dejiu Chen, KTH.

Utsedd reserv är Assoc. Professor Radu Dobrin, MDU.

Avhandlingen har nummer 342.

Kontaktinformation