Text

  • Studieort Sal Kappa, MDU Västerås
Datum
  • 2023-06-20 09:15

Enxhi Ferko försvarar sin licentiatuppsats

Den 20 juni försvarar Enxhi Ferko sin licentiatuppsats i datatvetenskap på MDU i Västerås.

Titel: Towards a Standards-Based Architecture for Digital Twins Facilitating Interoperability

Utsedd opponent är Raffaela Mirandola, Politecnico di Milano, Italien.

Betygsnämnden består av Raffaela Mirandola, Dr Thomas Usländer, Fraunhofer IOSB, Tyskland, och docent Dejiu Chen, KTH.

Reserv är universitetslektor Radu Dobrin, MDU.

Serienummer: 342


Sammanfattning

Digitaliseringen förändrar snabbt företagslandskapet och tvingar företag att investera i det på grund av dess flera fördelar, såsom minskad tid till värde, förbättrad kvalitet och förmågan att övervinna hårdvarubegränsningar. En framträdande teknik som möjliggör digital transformation är digitala tvillingar.

En digital tvilling är en virtuell representation av en fysisk tillgång, ett system eller en process som används för övervakning och styrning. Implementering av digitala tvillingar kräver utmanande tekniska uppgifter, såsom att skapa noggranna digitala representationer av fysiska system eller att säkerställa livlig synkronisering av data. Sådana utmaningar förvärras av en brist på forskning om mjukvaruarkitekturer som uppfyller nödvändiga kvalitetsattribut, deras faktiska implementering och andra tekniska uppgifter. Mjukvaruarkitekturer fungerar som en blåkopia och grund för att bygga mjukvaruintensiva system som uppfyller specifika krav. De ger en omfattande översikt över systemkomponenterna, deras egenskaper och relationer. Referensarkitekturer, som baseras på etablerade bästa praxis inom en given domän, hjälper till att resonera om en klass av mjukvaruarkitekturer och underlättar teknikintensiva system som digitala tvillingar.

Med utgångspunkt från ovanstående premisser är det ultimata målet med denna forskning att definiera en standardbaserad referensarkitektur för digitala tvillingar inom tillverkning för att förbättra interoperabiliteten. Vi använder befintliga standarder som gemensam grund för att underlätta tekniköverföring mellan akademi och industri. Dessutom fokuserar vi på interoperabilitet eftersom det är ett avgörande kvalitetsattribut som påverkar den funktionella lämpligheten och prestandaeffektiviteten hos digitala tvillingar.