Text

  • Studieort C1-007 (Eskilstuna campus)
Datum
  • 2023-06-15 13:00

Laura Gottlieb försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Laura Gottlieb försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design i rum C1-007 (Eskilstuna campus) den 15 juni kl. 13:00.

Titel: “Relational Sensitivity in Participatory Design. Thinking and making together through joint inquiry”.

Utsedd opponent: Professor Emerita Christina Mörtberg, Linnæus University, Sweden.

Betygsnämnd: Docent Patrik Hernwall, Stockholm University, Sweden; Docent Daniel Koch, KTH Royal Institute of Technology, Sweden and Docent Michela Cozza, Mälardalen University, Sweden.
Reserv: Docent Yvonne Lagrosen, Mälardalen University, Sweden.

Serienummer: 379

Sammanfattning

Participatory design-processer används för att engagera individer och grupper i samhällen i joint inquiry, att diskutera sin nuvarande situation, föreställa sig alternativa framtidsscenarier och möjliga samarbeten. Relational sensitivity, som riktar uppmärksamheten mot relationer i en given situation, är viktig vid iscensättandet (organiseringen, utformningen) och facilitering av joint inquiry. Det är ett värdefullt begrepp med vilket man kan belysa och diskutera föränderliga omständigheter som kan uppstå och mer allmänt stödja deltagande i joint inquiry.

Denna doktorsavhandling utforskar och utvecklar perspektiv på och ett ordförråd med vilket man kan diskutera relational sensitivity för att stödja iscensättandet av joint inquiry. Avhandlingen omfattar både en litteraturöversikt över relational sensitivity och ett Research through Design-approach där en analytisk modell utvärderas i egen designpraktik. Resultaten inkluderar tre perspektiv för att förstå relational sensitivity vid iscensättandet av joint inquiry: sensitivity to self (reflexivitet, självmedvetenhet och kroppslig medvetenhet), sensitivity to intersubjective dynamics (uppmärksamhet och lyhördhet för gruppens dynamik, affekt, känslor, värderingar, tillit och maktdynamik) och sensitivity to materiality and process (rollen för material, artefakter och aktiviteter för reflektion, social sammanhållning, olika kontext, och kroppens roll i maktdynamik).

Sammanfattningsvis bidrar denna forskning till fältet för participatorisk design genom att utveckla kunskap om relational sensitivity och dess roll vid iscensättandet av joint inquiry. Den ger insikter i hur praktiker kan utveckla, diskutera och studera relational sensitivity, och med hjälp av detta, stödja deltagare i participatory design-processer.


Kontaktinformation