Text

  • Studieort Digitalt
Datum
  • 2023-05-30 15:00–16:00

Goda innovationsexempel: Tema Integration

Integration är ett utmaningsområde som är av stor betydelse för samhället. Samhällskontraktet här på MDU bjuder in till ett digitalt event tillsammans med Helsingborgs stad för att visa på goda innovationsexempel från kommunsverige. Vi vill öka transparensen av som händer inom området.

Många människor runt om i världen lever i dag i en kulturellt mångfaldig miljö, där det är viktigt att hitta sätt att skapa ett sammanhang och en gemenskap för alla människor. Integration handlar om att skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och där alla har möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Området handlar om hur vi genom att främja språket och kulturella utbyten kan främja tolerans och respekt, hur vi genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter och genom att skapa ett socialt sammanhang för alla människor kan skapa en mer jämlik och inkluderande samhälle.

Eventet är digitalt och kostnadsfritt. Öppet för alla som är intresserade.


Om du har ett exempel på en innovativ lösning som implementerats i en kommun som du skulle vilja pitcha kontakta samhallskontraktet@mdu.se


Kontaktinformation