Text

 • Studieort Huvudentrén, Västerås
Datum
 • 2022-09-21 11:00–13:00
 • 2022-09-28 11:00–13:00
 • 2022-10-05 11:00–13:00
 • 2022-10-19 11:00–13:00

Träffa Region Västmanland på campus i Västerås

Under hösten besöker Region Västmanland campus i Västerås för att prata jobbmöjligheter med dig som studerar till sjuksköterska.

Region Västmanland besöker MDU med följande avdelningar och kliniker:

 • 21/9: Ortopedkliniken
 • 28/9: Akutkliniken
 • 5/10: Urologkliniken
 • 19/10: Resursenheten
 • 26/10: Medicinkliniken (Fagersta & Köping)
 • 9/11: Habiliteringen Köping
 • 16/11: Onkologikliniken
 • 23/11: Kirurgkliniken
 • 30/11: Sala sjukhus

Du träffar Region Västmanland i huvudentrén i Västerås mellan klockan 11:00 och 13:00. Välkommen!