Text

 • Studieort MITC, Eskilstuna
Datum
 • 2022-10-13 12:30–16:30

Uppsats- och exjobbsdag i Eskilstuna

Skulle er verksamhet kunna utvecklas med hjälp av ny forskningsbaserad kunskap och nya infallsvinklar? Eller har ni idéer som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Allt fler verksamheter inom både privat och offentlig sektor, inser fördelarna med att involvera studenter i sina projekt. Varje år arrangerar Mälardalens universitet uppsats- och exjobbsdagar som är ett gyllene tillfälle att presentera och profilera er verksamhet samt erbjuda en ambitiös student ett spännande uppdrag hos er.


Hur går det till?

Alla studenter gör ett självständigt arbete vid slutet av sin utbildning, det kallas examensarbete, uppsats eller exjobb, beroende på ämnets inriktning och tradition. Exjobbet eller uppsatsen kan bygga på ett förslag från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ.

Under Uppsats- och exjobbsdagarna får ni chans att presentera ert företag och uppdrag via en monterutställning, vilket ger möjlighet till personliga möten.


Vilka fördelar finns med att involvera en student?

Det finns flera fördelar med att låta en student genomföra sitt exjobb eller sin uppsats i er verksamhet:

 • En student med färsk forskningsbaserad kunskap kan ofta komma med nya perspektiv på ett problem eller en frågeställning.
 • Studenten är van vid att ta initiativ, arbeta självständigt och kritiskt granska information.
 • Studenten är en presumtiv medarbetare. Detta är ett bra tillfälle att marknadsföra er verksamhet i rekryterande syfte.

Här kan ni läsa mer om uppdrag för uppsatser och exjobb.


Aktuella ämnen och områden

Denna dag arrangeras tillsammans med Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), och har fokus på industri och industrinära tjänster. Inom följande ämnen och områden kan studenterna genomföra ett exjobb eller en uppsats i Eskilstuna den 13 oktober:

 • Produktion, logistik, produktutveckling
 • Innovation
 • Informationsdesign
 • Intelligenta inbyggda system
 • Robotik
 • Industriell ekonomi

Utställningarna kommer ämnesmässigt att se olika ut på de två orterna.

Uppsats- och exjobbsdagen i Västerås den 11 oktober

Inom följande ämnen och områden kan studenterna genomföra ett exjobb eller en uppsats i Västerås den 11 oktober:

 • Hälsa, vård och omsorg (psykologi, sociologi och pedagogik)
  Mastersprogram inom Arbetslivsvetenskap
  Folkhälsovetenskap
  Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicinSocialt arbete, Beteendevetarprogrammet

 • Matematik
  Kandidatprogram och Masterprogram i Teknisk Matematik, Kandidatprogram i Analytical Finance, Masterprogram i Financial Engineering

 • Hållbar samhällsbyggnad, organisation
  Energiteknik, Industriell ekonomi och organisation, Miljöteknik, Byggteknik, Statsvetenskap

 • Ekonomi, marknadsföring
  Företagsekonomi, Marknadsföring, Internationell Marknadsföring, International Business Management

 • Teknik
  Nätverksteknik/Networking program, Intelligenta inbyggda system/Intelligent Embedded Systems, Programvaruteknik/Software Engineering, Datavetenskap/Computer Science, Robotik/Robotics, Flygteknik, Tillförlitliga system/Dependable systems

Vill ni vara med?

Nå fler studenter – använd MDU:s annonsportal

På MDU:s annonsportal lägger du som uppdragsgivare upp dina förslag på uppsatsämnen eller exjobb och når på så vis fler studenter och de studenter som inte har möjlighet att vara på plats under uppsats- och exjobbsdagarna.

MDU:s annonsportal

Kontaktinformation

Till toppen