Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2022-11-23 13:00–16:00

Utveckla ditt skrivande

Träffa språkpedagoger från Lärum som ger dig tips och svarar på frågor kring ditt skrivande. Du kan även träffa en bibliotekarie som hjälper dig om du har frågor kring artikelsökningar eller referenshantering. Det är drop-in, så titta in i Zoom-rummet när du har tid!