Text

  • Studieort Länken, Campus Västerås
Datum
  • 2022-12-14 18:00

Julkonsert

Konsert med studenter från Musik- och operahögskolan i Länken på campus Västerås.

Musik- och operahögskolan har en stor konsertverksamhet där studenter ges många tillfällen att framträda inför publik. Läs mer om konsertverksamheten nedan.