Text

  • Studieort C3-003 (Campus Eskilstuna)
Datum
  • 2022-08-26 10:00

Love Westin försvarar sin licentiatuppsats

Love Westin försvarar den 26/8 sin licentiatuppsats i Innovation och design på MDU i Eskilstuna.

Titel: Exploring Relations Between Sustainability Constructs and Customer Satisfaction measurements

Opponent: Professor Kristen Snyder, Mittuniversitetet.

Ledamöter i betygsnämnd: Professor Kristen Snyder, Mittuniversitetet; Biträdande professor Helena Ranängen, Luleå tekniska universitet ; Docent Hendry Raharjo, Chalmers tekniska högskola.

Reserv i betygsnämnden: Teknologie doktor, Mats Ahlskog, Mälardalens universitet.

Licentiatuppsatsens serienummer: 327

Kontaktinformation

Till toppen