Text

  • Studieort Digitalt
Datum
  • 2022-04-07 15:00–17:00

Digital mikroinlärning för kompetensutveckling hos vård- och omsorgspersonal

Webbinarium 7 april: Kan digital mikroinlärning som metod för kompetensutveckling förbättra vård- och omsorgspersonalens arbetssituation

Covid-19 pandemin exponerade vård- och omsorgspersonalens arbetssituation som aldrig förr. Snabba och omfattande förändringar i arbetsrutiner och villkor lades ovanpå ett redan ansträngt system och där vissa yrken låg efter avseende utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. När icke-nödvändiga fysiska samlingstillfällen försvann så blev det svårt att genomföra även enklare kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt tog digitala lösningar fart i olika delar av arbetet.

PREVIVE forskargruppen vid Mälardalens universitet fick finansiering av FORTE att genomföra ett forskningsprojekt under pandemin tillsammans med Minnity AB, en utvecklare av mikroinlärningsapplikationer, och i samarbete med äldreomsorgsverksamheter i tre kommuner avseende kompetensutveckling genom digital mikroinlärning.

Mikroinlärning syftar till att på ett flexiblare och mer individanpassat sätt tillgängliggöra kunskap för personalen som kan sedan omgående tillämpas i sin yrkesutövning. I detta webbinarium redovisas projektets resultat och erfarenheter från verksamheter som deltog i projektet.

Några av frågorna som belysas under detta webbinarium är:

  • Vad är digital mikroinlärning och hur tillämpas den?
  • Vilka av äldreomsorgsverksamheternas kompetensutvecklingsbehov kan uppfyllas med hjälp av digital mikroinlärning?
  • Vilka viktiga utfall bör man mäta och följa upp vid implementering av digital mikroinlärning, och hur?
  • Vilka andra typer av verksamheter kan överväga digital mikroinlärning för kompetensutveckling?

Medverkande

Dr. Matt X. Richardson, seniorforskare, Mälardalens universitet

Docent Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete, Mälardalens universitet

Dr. Katarzyna Hess-Wiktor, psykologidoktor och Vd Minnity AB

Mirjam Brocknäs, Enhetschef förebyggandeenheten för äldre, och Kungsgården Upplands-Bro kommun

Samtalet leds av Sarah Wamala Andersson, Professor i hälso- och välfärdsteknik, Mälardalens universitet

Anmäl dig till detta evenemang

Till anmälan