Text

 • Studieort Online
Datum
 • 2021-10-07 15:00–16:00

Webinar: Digitalisering bortom videomöten inom primärvården. Hur bör vi jobba framåt?

Genom introduktionen av de så kallade nätläkarna har digitalisering av primärvården hamnat högt upp på agendan. Detta sker samtidigt som riksdagen har beslutat om en strategisk förändring mot god och nära vård vilket kommer att ha en stor inverkan på primärvården. Diskussionen om digitalisering har i hög grad handlat om möjligheten till digitala möten, samt finansieringsmodellerna kring detta. En annan aspekt är att trots att kommunal hälso- och sjukvård utgör cirka 25 % av primärvården så saknas oftast samordning mellan region och kommun.

Innehåll

 • Behovet att förstå de olika dimensionerna av primärvårdens diverse uppdrag. Från enkla förkylningar, till upptäckt av tidiga symptom för allvarliga sjukdomar och uppföljning av kroniska sjukdomar.
 • Relevanta frågorna som beslutsfattare bör ställa sig om eventuell implementering av lösningar för triageringen av patienter samt digitala lösningar för kroniska sjukdomar.
 • Kan man utgå från att alla digitala lösningar sparar pengar samtidigt främjar prevention, egenmakt och bättre hälsoutfall?
 • Hur påverkar finansieringsmodellerna primärvården?
 • Vilka risker finns för patienter?
 • Vilka organisatoriska risker finns med införandet och hur påverkas personalen?
 • Har vi metoder att välja digitala lösningar som ger relevant nytta?
 • Hur hanterar förändringen från gamla CE-märket (MDD) Vs det nya MDR – med krav på omfattande utvärdering inklusive krav på kliniska data.
 • Vem bär ansvaret för systematiskuppföljning och utvärdering av digitaliserings-effekter och risker?
 • Hur kan digitalisering bidra till bättre samordning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvård?

Talare

Hur säkerställer vi meningsfull digitalisering av primärvården?

Mattias Kyhlstedt, VD. Health Care Outcomes Institute.


Paneldiskussion med experter inom primärvården

Magnus Isacson

Specialistläkare i allmänmedicin
Ordförande Svenskförening för allmänmedicin (SFAM)


Marina Tuutma

2:a. vice ordförande Sveriges Läkarförbund
Ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen och Läkarförbundets Digitaliseringsråd


Caroline Schön

Digitaliseringschef
Verksamhetschef Primärvården Skåne online
Specialist i allmänmedicin och Primärvården


Tobias Åsell

Kommundirektör, Avesta Kommun
F.d. vård- och omsorgschef, Västerås Kommun


Diskussion och reflektioner från deltagarna

Samtalet leds av Sarah Wamala Andersson, Professor i hälso- och välfärdsteknik. Mälardalens Högskola.

Kontakt