Text

  • Studieort Online
Datum
  • 2021-04-16 11:00–12:00
  • 2021-05-07 11:00–12:00
  • 2021-06-04 11:00–12:00

Anmälan till seminarieserien Industry 4.0

Välkommen till online-seminarieserien Industry 4.0.

Alla presentationer är på engelska.

Du kan anmäla dig till alla tillfällen på en gång, eller ett specifikt seminarie.

Anmäl dig till seminarieserien Industry 4.0

Anmäl dig till ett eller samtliga seminarier så mejlar vi dig en länk till aktuellt seminarie.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter
Seminarie * (obligatorisk)
SeminarieKontaktinformation