Text

MDU stärker upp med fler jurister

1 januari 2022 blev vi universitet och utökar vår verksamhet. Därför stärker vi nu upp med flera tjänster inom det universitetsgemensamma verksamhetsstödet – allt för att stötta hög kvalitet i utbildning och forskning på Sveriges nyaste universitet. Nu söker vi jurister inom avtalsrätt, förvaltningsrätt, studenträtt och dataskydd. Vi söker både dig som har flerårig arbetslivserfarenhet och dig som kanske nyss har kommit ut i arbetslivet.

Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa!

Universitetsövergripande stöd

Som jurist är du en del av ledningskansliet som är ett universitetsövergripande stöd. Våra verksamhetsområden är bland annat verksamhetsstyrning och systematiskt kvalitetsarbete, juridiskt stöd, MDU:s säkerhetsarbete, utbildnings- och forskningsberedning och stöd till internationalisering och studentmobilitet.

Vi arbetar verksamhetsnära och tillsammans med de vi stödjer. Allt för att förstå faktiska behov och proaktivt stötta akademier, ledning och fakultetsnämnd i att genomföra och utveckla universitetets verksamhet.

Välkommen till oss!

  • Med MDU:s vision att vara ett progressivt och samverkande universitet som tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra skillnad.

Sista ansökningsdag för tjänsterna är 7 augusti 2022.


Universitetsjurist - inriktning avtal

Du kommer ge stöd i avtalsjuridiska frågor inom extern samverkan, forskningsfinansiering och vid nyttiggörande av forskningsresultat. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs att jobba i nära samverkan med såväl juristkollegor som personer inom andra verksamhetsområden, både internt och externt. Eftersom universitetet är en internationell miljö har du även engelska som arbetsspråk.

Dataskyddsjurist

Vill du bidra till att stärka universitetets förmåga inom informations- och IT säkerhetsområdet? Du blir en del av teamet som samlar både informationssäkerhetssamordnare/DSO, IT-säkerhetsspecialist, säkerhetsstrateg och säkerhetshandläggare. Utöver att ansvara för framtagande av styrdokument, riktlinjer och information, kommer du utbilda och stötta verksamheten inom området. Du trivs med att jobba tillsammans med personer i andra verksamhetsområden och kan, på ett pedagogiskt sätt, förmedla behov och krav inom dataskyddsområdet till verksamheten.

Universitetsjurist - inriktning förvaltningsrätt och studenträtt

Vill du vara en del av att utveckla vårt arbete inom studenträtt? I nära samarbete med vårt studentnära stöd och akademierna kommer du ta fram regler, rutiner och handläggning av studenträttsliga frågor för att bidra till en tydlig, snabb och korrekt hantering av frågor och ärenden inom området.

Du är en del av ett team universitetsjurister där ni tillsammans fungerar som stöd inom det högskolejuridiska och förvaltningsrättsliga området. Om du är intresserad av utbildningsverksamhet och trivs att jobba tillsammans med både juristkollegor och kollegor inom andra verksamhetsområden är det här jobbet för dig.

g

”Du kan bidra till universitetets utveckling”

– Vi är Sveriges nyaste universitet och har precis tagit de första stegen i ett gigantiskt utvecklingssprång. Det kommer ta några år innan vi når universitetets fulla potential. Därför känns det så angeläget att vi nu direkt också lägger kraft vid att stärka vår förmåga som samlat verksamhetsstöd, säger Malin Gunnarsson, kanslichef och biträdande förvaltningschef för ledningskansliet.

– Det handlar inte bara om vad vi ger för stöd, alltså våra sakkunskaper, utan också väldigt mycket om hur vi gör det. Förmågan att bidra till verksamhetens utveckling, förändringsarbete, att våga testa att jobba stegvis och i tät dialog med de som behöver vara involverade är viktigt.

Om MDU

MDU är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Läs mer

Så är det att jobba på MDU

Välkommen till en arbetsplats där vi vill röra oss framåt och tänka nytt. Vi vet att vi når längre tillsammans med kollegor och med det omgivande samhället och samarbetspartners. Tillsammans skapar vi en bättre och mer hållbar framtid.

Läs mer

Intresserad av andra tjänster?

Vi stärker upp med flera tjänster inom verksamhetsstödet i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Vi söker IT-medarbetare, HR-personal, handläggare, jurister och verksamhetscontroller.

Läs mer

Kontakt

Till toppen