Text

Information kopplad till corona och covid-19

Successiv återgång till ordinarie undervisning från och med 9 februari 2022.

Senast uppdaterad: 28 februari med drop-in för vaccination mot covid-19 på campus

Den 3 februari meddelade regeringen att merparten av de restriktioner och rekommendationer som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset upphör 9 februari. Regeringen rekommenderar att de universitet som delvis lagt om utbildningen till distans återgår till ordinarie undervisning och examination succesivt.

När MDU ställde om till mer distansundervisning i januari 2022 skedde det utifrån varje kurs specifika förutsättningar. Då omfattningen skiljer sig åt mellan olika kurser påverkar det också hur snabbt återgången sker. En succesiv återgång innebär en mjuk övergång där vi ser till att minimera tvära kast i planeringen för lärare och studenter samtidigt som vi inte drar ut på tiden mer än nödvändigt. Återgången till ordinarie undervisning ska vara helt klar senast när läsperiod två startar, det vill säga 28 mars. Du som är student hittar information om vad som gäller för just dina kurser på Canvas och i webbschemat.

Följande gäller även efter 9 februari:

  • Det är viktigt att du som är sjuk och misstänker att du har covid-19 fortsätter att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.

  • Om läraren blir sjuk kan utbildning fortsatt att komma att ställas om till digitalt med kort varsel.

  • För dig som är gravid gäller myndigheternas rekommendationer. Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det mottagande verksamheters riktlinjer och direktiv som styr. Folkhälsomyndighetens information om covid-19 och graviditet. Länk till annan webbplats.

  • MDU kommer att fortsätta med vissa åtgärder för att minska smittspridning även efter att restriktionerna försvunnit. Större evenemang som avslutningshögtid, mässor och öppet hus kan komma att ske digitalt även under vintern då risken för smittspridning är fortsatt hög.


Om du är sjuk


Vaccination

Under mars och april har du möjlighet att vaccinera dig mot covid-19 på campus Eskilstuna och Västerås, utan att boka tid.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att vaccinerar sig. Om du inte är vaccinerad kan det, exempelvis vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på vissa arbetsplatser bli omöjligt att genomföra VFU på grund av mottagande organisations regler.

Undervisningen kan ställas om med tre timmars varsel

Om läraren har förkylningssymptom och inte ska komma till campus, kan han eller hon antingen ställa in undervisningen eller ställa om den till digital.

Om läraren ställer om till digital undervisning gäller följande:

  • För undervisning mellan klockan 8 och 11 meddelar läraren omställningen före klockan 17.00 dagen innan.
  • För undervisning efter klockan 11 meddelar läraren omställningen minst 3 timmar före undervisningstillfället.
  • Om behovet att ställa om uppstår efter tiderna som anges ovan, måste undervisningstillfället ställas in.
  • Om läraren ställer in undervisningen eller ställer om till digital, får du information via webbschemat och kurstillfällets sida i Canvas.

Ta med dator och hörlurar till campus så att du kan följa undervisningen även om den ställs om till digital.

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar en friskvårdspedagog och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer