Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2022-12-01
  • Artikeltyp Aktuellt

Ny forskarskola bidrar till att säkra lärarkapaciteten

MDU erhåller tillsammans med tre andra lärosäten finansiering från Vetenskapsrådet för att etablera en ny forskarskola inom vårdvetenskap och fysioterapi. Satsningen ska bidra till att säkra lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

om Ny forskarskola bidrar till att säkra lärarkapaciteten
  • Datum 2022-11-29
  • Artikeltyp Aktuellt

Så påverkas företag av digitalisering och cirkulär ekonomi

Digitalisering och cirkulär ekonomi påverkar relationerna mellan företag, kunder, leverantörer och andra aktörer på den ekonomiska marknaden. Nu ska forskare vid MDU undersöka hur dessa processer påverkar företag och hur de möter dessa förändringar.

om Så påverkas företag av digitalisering och cirkulär ekonomi
  • Datum 2022-11-17
  • Artikeltyp Aktuellt

Han kan bli bäst på att presentera sin forskning

Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentation av sin forskning – på bara fyra minuter? Den 1 december är det dags för riksfinalen i Forskar Grand Prix. Peter Backeman representerar MDU i finalen.

om Han kan bli bäst på att presentera sin forskning

Forskningshändelser vid MDU

Birgitta Jansson försvarar sin licentiatuppsats

  • 2022-12-07 13:15
Sal A3-034, MDU Eskilstuna
Birgitta Jansson försvarar sin licentiatsuppsats med titeln "Varför har de ingen tvättmaskin? Critical literacy hos elever årskurs 2 och 3"

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

289

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer