Text

Studier om social hållbarhet i utbildning

Forskningsprofilen Studier om social hållbarhet i utbildning (Studies on Social Sustainability in Education, SOS-ED) utvecklar och sprider nationell och internationell forskning om social hållbarhet i formella och informella utbildningssammanhang genom dialog med såväl forskningssamhället som samhället i allmänhet.

Utifrån ett kritiskt perspektiv syftar forskningsmiljön att uppmärksamma möjligheter och hinder i strävan efter social hållbarhet. Forskningen inom profilen kretsar kring frågor om social hållbar utveckling relaterade till social och kulturell rättvisa, likvärdighet, demokrati, mänskliga rättigheter, migration, interkulturalitet, diskriminering och ledarskap. Miljön strävar också efter att utveckla kunskap om ett hållbart lärararbete. Forskningen i miljön har särskild relevans för lärares professionella utveckling, lärarutbildning samt för studier inom didaktik och pedagogik.


Aktiviteter

I syftet att utveckla, främja och sprida kritiska studier om Social hållbarhet i formella och informella utbildningskontexter, arbetar SOS-ED med att:

  • inleda och medverka i nationella och internationella forskningsprojekt
  • producera vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer
  • organisera seminarier, workshops och konferenser
  • samverka och samproducera med lärarutbildning och olika samhällsaktörer
  • utveckla kurser på master- och forskarutbildningsnivån
  • sprida forskningsresultat i olika symposier och fora
  • samarbeta med nationella och internationella forskningsnätverk
  • utvärdera pedagogiska utvecklingsprojekt.

Mer information om forskningsmiljön

Till toppen