Text

Samhällsvetenskapernas didaktik och pedagogiska praktiker (SODEP)

Forskningsprofilen Social Sciences Didactics and Educational Practices (SODEP) Samhällsvetenskapernas Didaktik och Pedagogiska Praktiker har två huvudinriktningar. Den ena riktar in sig mot samhällsvetenskapliga ämnens didaktik och den andra fokuserar lärares arbete, skola, lärarutbildning och pedagogiska praktiker.

Forskningsprofilen utvecklar och sprider forskningsresultat i formella och informella utbildningssammanhang i dialog och samverkan med såväl forskningssamhället som samhället i allmänhet.

Utifrån ett kritiskt perspektiv syftar forskningsmiljön att genom både praktiknära och pedagogiskt filosofiska utgångspunkter uppmärksamma möjligheter och hinder, inom olika utbildningssammanhang och pedagogiska praktiker, relaterat till lärares arbete och lärarutbildning. Forskningsmiljön har särskild relevans för lärarutbildare, rektorer, lärare samt andra inom didaktiska och pedagogiska praktiker.

Aktiviteter

Med syfte att utveckla, främja och sprida kritiska forskningsresultat med didaktiska och pedagogiska utgångspunkter arbetar SODEP med att:

  • organisera seminarier, workshops och konferenser
  • samverka med lärarutbildning och olika samhällsaktörer
  • utveckla kurser på master- och forskarutbildningsnivån
  • medverka i nationella och internationella forskningsprojekt
  • sprida forskningsresultat vid nationella och internationella forskningskonferenser
  • producera vetenskapliga- och populärvetenskapliga publikationer

Forskargrupper inom forskningsmiljön

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Ekokritiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling.

Läs mer om Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker.

Läs mer om Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Mer information om forskningsmiljön

Till toppen