Text

Forskningsprojekt inom Utbildningsvetenskap och matematik

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Utbildningsvetenskap och matematik,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Detta projekt undersöker hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden. Hur bör man bäst utforma och effektivisera kompetensutveckling för lärare för att få effekter på undervisning och på elevernas kunskapsnivå. Ska kompetensutveckling exempelvis fokusera på undervisningsmetoder, på ledarskapet i klassrummet eller hur elever lär sig ämnet? Och vilken metod fungerar bäst för att kompetensutvecklingen ska vara så effektfull som möjligt?


Projektansvarig vid MDU: Nils Kirsten

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.


Projektansvarig vid MDU: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Sparbanken Rekarne, Eskilstuna kommun

Projektet studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Hur kommer digital informationsteknologier att förändra den kulturella evolutionen och vad blir följderna för individer och samhälle?


Projektansvarig vid MDU: Fredrik Jansson

Huvudfinansiering: Marianne och Markus Wallenbergs stiftelse

Syftet är att öka förståelsen för strukturen hos växande delföljder i slumppermutationer. Detta är ett naturligt steg mot det större målet att skapa en teori för slumppermutationer i analogi med den rika befintliga teorin för slumpgrafer.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Sjöstrand

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Till toppen