Text

Forskningsprojekt inom Innovation och produktrealisering

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Innovation och produktrealisering,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Adesuwa Omorede

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

Huvudfinansiering: FFI

The aim of PERFORMINGRAIL is to delineate through, formal modelling and optimal traffic management, a moving block railway signalling that mitigates potential hazards in the diverse market segments.


Projektansvarig vid MDU: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: European Union Horizon 2020 Shift2Rail Joint Undertaking

In the Premium project, MDU offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The purpose of the TransMission project is to consolidate a competitive vehicle region by supporting relevant stakeholders in the transition to fossil-free, electric-powered transport, with a strong focus on suppliers.


Huvudfinansiering: European Regional Development Found, Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Lindesbergs kommun

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDU and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative