Text

Forskningsprojekt inom Inbyggda system

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Inbyggda system,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

The overall goal of ACICS is to provide models, methods and tools that facilitate a substantial increase of dependability of cloud-based platforms for ICPS applications, with respect to consistency, security and interoperability of data, timing predictability of using shared virtual resources, together with a framework of guaranteeing QoS enforcement by formal analysis and verification.


Projektansvarig vid MDU: Cristina Seceleanu

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The overall objective of this project is to research and develop a workflow to speed-up the software release of CPSoS in operation while guaranteeing its reliability.


Projektansvarig vid MDU: Wasif Afzal

Huvudfinansiering: EU

Projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser (‘Greenhouse gas emissions’ GHG) och framtar lösningar som påskyndar omställningen till hållbara städer.


Projektansvarig vid MDU: Baran Cürüklü

Huvudfinansiering: Vinnova

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


Projektansvarig vid MDU: Gunnar Widforss

Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

Automation Region Research Academy (ARRAY) är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Forskningsprojektet ARTIMATION fokuserar på att undersöka AI (artificiell intelligens) metoder, baserade på domänen XAI (Explainable Artificial Intelligence), för att förutsäga lufttransporttrafik och optimera trafikflöden. Säkerhet är den viktigaste pelaren för flygtrafikledning, och ingen svart låda-process kan införas i en beslutsprocess när människolivet är inblandat.


Projektansvarig vid MDU: Mobyen Uddin Ahmed

Huvudfinansiering: European Union’s Horizon 2020

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical).


Projektansvarig vid MDU: Federico Ciccozzi

Huvudfinansiering: Vinnova, ITEA

The purpose of the project is to, in close collaboration with the department of rehabilitation medicine at Danderyd Hospital, implement ElectroEncephaloGraphy (EEG) mediated NeuroFeedback (NF) rehabilitation for stroke patients to study 1) the mechanisms of neuroplasticity that enable improved motor recovery and 2) the impact of severity of motor dysfunction on a) neuroplasticity, and b) on the hand grasping motor outcome of the NF rehabilitation.


Projektansvarig vid MDU: Elaine Åstrand

Innovativ inlärningsmetod i cirkulär kemi för påbyggnadsutbildning.


Projektansvarig vid MDU: Olga Hendel

Huvudfinansiering: Universitets- och högskolerådet, Erasmus+

This initiative will conduct key research needed to enable ubiquitous access to cloud services in real-time, making this technology available also to operations in industrial systems.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

In DIGICOGS, cutting-edge solutions will be achieved through data-driven analytics, real-time monitoring and intelligent adaptive prediction based on combination of information i.e, sensor data, domain and context.


Projektansvarig vid MDU: Mobyen Uddin Ahmed

Huvudfinansiering: Vinnova, PiiA

The ultimate goal of the DPAC profile is to establish a nationally leading and internationally renowned research centre that facilitate close cooperation between academia and industry to achieve a significant increase in research and available knowhow on advanced dependable platforms for embedded systems.


Projektansvarig vid MDU: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

In this joint project, we aim at decreasing the power consumption and computation load of the current image processing platform by employing the concept of computation reuse.


Projektansvarig vid MDU: Masoud Daneshtalab

Huvudfinansiering: STINT Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

The main goal of FIESTA is to develop new solutions that provide scalable real-time performance, in the context of collaborative and adaptive distributed legacy systems, by utilizing resource efficient consolidation while ensuring non-functional properties of timing, safety and security.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin.


Projektansvarig vid MDU: Alessandro Papadopoulos

Huvudfinansiering: Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

Projektet har syftete att utveckla nya tekniker för att tillhandahålla en fullständig holistisk mjukvaruutvecklingsmiljö för förutsägbara fordonssystem som använder blandad TSN-5G kommunikation


Projektansvarig vid MDU: Saad Mubeen

Huvudfinansiering: Vinnova

This project aims at reducing the energy consumption in an electric construction site by designing relevant components that incorporate with energy, optimize energy distribution, storage and management, and optimize fleet.


Projektansvarig vid MDU: Hossein Fotouhi

Huvudfinansiering: Vinnova

The overall goal of HERO is to provide a framework that enables development of optimized parallel software, automatic mapping of software to heterogeneous hardware platforms, and provision of automatic hardware acceleration for the developed software.


Projektansvarig vid MDU: Mikael Sjödin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

ESS-H+-profilen syftar till en ökad specialisering, en betydande progression och höjda vetenskapliga ambitioner, jämfört med ESS-H, genom fördjupad samproduktion med våra partnerföretag inom ett integrerat fokusområde: Sensorsystem för hälsoövervakning/-övervakning av människor.


Projektansvarig vid MDU: Maria Lindén

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Till toppen