Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Teoretisering av lärares användning av läromedel i matematikklassrummet

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare.

Avslutat

Start

2015-01-01

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta projekt syftar till att undersöka Matematiklyftet, ett 649 Mkr projekt, som genom skrivet material – Modulerna - syftar till att stötta lärare i att planera, genomföra och reflektera kring sin undervisning.

Vi ställer oss frågorna: Vad får lärare för stöd från materialet? På vilket sätt stöttar och styr materialet lärarnas klassrumsundervisning? Hur använder lärarna materialet i och utanför matematikklassrummet?

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare. Modulerna som analyseras har används av fler än 30 000 1-9 åk lärare i Sverige och projektet är därför av hög praktisk relevans dels för att förstå vilka resurser som lärarna i dagsläget får och som en bas för framtida satsningar som syftar till att stötta lärare i att utveckla matematikundervisningen.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål