Text

Social språkmiljö i förskolan – utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språkprocesser

Projektets övergripande syfte är att utveckla strategier och kunskap om förutsättningar för barns lärande i social språkmiljö i förskolan, i egenskap av utvecklingsprojekt för förskolans personal med särskilt fokus på språk, flerspråkighet, läs- och skriv för barn i förskolan.

Avslutat

Start

2016-10-01

Avslut

2018-10-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets övergripande syfte är att utveckla strategier och kunskap om förutsättningar för barns lärande i social språkmiljö i förskolan, i egenskap av utvecklingsprojekt för förskolans personal med särskilt fokus på språk, flerspråkighet, läs- och skriv för barn i förskolan. Syftet är också att pilottesta och utveckla ett analysverktyg som ett stöd för personalen att använda för att didaktiskt och konstruktivt reflektera, analysera och synliggöra förutsättningar för barns språk, flerspråkighet, läs- och skrivprocesser i förskolans verksamhet. Deltagarna deltar i forskningcirklar där begrepp som undervisning, språk-, läs- och skriv och flerspråkighet i förskolan diskuteras samt analys, diskussion och återkoppling till de prioriteringsområden som är i fokus för utvecklingsarbetet.