Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Räkna med Västerås

Räkna med Västerås syftar till att Mälardalens universitet tillsammans med Västerås stad utveckla matematikundervisning i kommunen.

Avslutat

Start

2012-01-01

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Räkna med Västerås syftar till att MDU tillsammans med Västerås stad utveckla matematikundervisning i kommunen. Projektet utgår från forskning kring bra matematikundervisning, kompetensutveckling för lärare och storskalig utveckling av matematikutbildning. Utifrån forskning och i nära samarbete med lärare, rektorer och verksamhetschefer utvecklar vi kompetenser, rutiner, normer och verktyg för en bättre matematikundervisning.

Räkna med Västerås är ett långsiktigt och storskaligt forskningsbaserat projekt som syftar till att förbättra klassrumsundervisningen i matematik i Västerås stads grundskolor. Under 2012-2015 arbetar Västerås stad och MDU i ett samarbetsprojekt för att ta ett helhetsgrepp om matematikutbildningen i Västerås kommun och därigenom ge lärare bra förutsättningar för att stödja elever att utveckla matematiskt kunnande.

Projektet inkluderar långsiktig etablering av strukturer, positioner, rutiner och kompetensutvecklingsprogram för verksamhetschefer, rektorer, matematikutvecklare, matematikmentorer, ämnesföreträdare och lärare. Ett speciellt fokus ligger på att utveckla verktyg som stödjer lärare i att planera, genomföra och utvärdera rik klassrumsundervisning tillsammans med kollegor. Matematik genom problemlösning och Formativ undervisning utgör två integrerade huvudspår i projektet där grundtanken är att undervisning syftar till att bygga på och utveckla elevers matematiska tänkande genom att läraren tar en aktiv roll i att agera målinriktat både i och utanför klassrummet.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål