Text

Övergångar: Hur kan vi få övergångar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola att fungera bättre?

I den här studien undersöks vad som upplevs kunna bidra till förbättrade övergångar mellan förskola och förskoleklass, förskola och fritidshem, samt mellan förskoleklass och grundskola, enligt förskole/skolpersonal och föräldrar.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Tidigare studier har visat att övergångar förskola till skola kan vara kritiska händelser för barn och föräldrar. I den här studien undersöks vad som upplevs kunna bidra till förbättrade övergångar mellan förskola och förskoleklass, förskola och fritidshem, samt mellan förskoleklass och grundskola, enligt förskole/skolpersonal och föräldrar. Upplevelser samlas in med fokusgruppssamtal, dels med förskolechefer och rektorer dels med förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Upplevelser samlas också in från föräldrar med en enkät. Därtill observeras några övergångsaktiviteter i förskola-förskoleklass-fritidshem-grundskola. Studien vill bidra till att kunskaperna om övergångar fördjupas, särskilt hur vi kan få övergångar att fungera bättre för personal, barn och deras föräldrar.

Margareta Sandström och Johanna Lundqvist bedriver studien. De är verksamma vid Avdelningen för specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål