Text

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Network FinEng2021

Projektet handlar om att öka mobilitet bland personal och studenter och stärka nätverket mellan Mälardalens universitet i Sverige och partneruniversiteten i Estland, Lettland och Litauen.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet handlar om att öka mobilitet bland personal och studenter och stärka nätverket mellan Mälardalens universitet i Sverige och partneruniversiteten i Estland, Lettland och Litauen. Inom det aktuella projektet genomfördes en intensivkurs vid Institutet för tillämpad matematik, fakulteten i Matematik och informatik i Vilnius av en gästlektor vid avdelningen för matematik och fysik vid Mälardalens universitet. När det gäller att stärka nätverket har gäster från två olika partneruniversitet i Estland besökt Mälardalens universitet i Sverige. Gästerna har deltagit i workshop och har även gjort vetenskapliga kommunikationer med den forskningsvetenskapliga ledaren för matematik och tillämpad matematik forskningsmiljö (MAM) vid Mälardalens universitet.

Projektets syfte

Att öka mobilitet för lärare och studenter samt att stärka nätverket mellan Mälardalens universitet i Sverige och partneruniversiteten i Estland, Lettland och Litauen.

Projektmål

Ge intensiva kurser och vetenskaplig kommunikation och besök.