Text

Nätverk FinEng/2017

Projektets huvudsakliga syfte är att etablera samarbete mellan deltagarna inom tillämpad matematik.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets huvudsakliga syfte är att etablera samarbete mellan deltagarna inom tillämpad matematik. Målsättningen är att organisera student- och lärarflyttning, intensiva kurser och forskarstudier inom teknisk matematik och finansiell teknik. För närvarande ingår endast rörligheten. Projektet bedrivs i Västerås, Riga, Tartu och Vilnius.

Till toppen