Text

Nätverk FinEng/2017

Projektets huvudsakliga syfte är att etablera samarbete mellan deltagarna inom tillämpad matematik.

Avslutat

Start

2017-06-15

Avslut

2018-10-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets huvudsakliga syfte är att etablera samarbete mellan deltagarna inom tillämpad matematik. Målsättningen är att organisera student- och lärarflyttning, intensiva kurser och forskarstudier inom teknisk matematik och finansiell teknik. För närvarande ingår endast rörligheten. Projektet bedrivs i Västerås, Riga, Tartu och Vilnius.