Text

Mot en genusmedvetande skola i valfrihetens tid: möjligheter och utmaningar för lokala skolkontexter

Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.

Avslutat

Start

2017-09-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet syftar till att kartlägga och analysera skolvalet i Västerås kommun med fokus på den ojämna könsfördelningen av eleverna.

Projektet vill även bidra till att utveckla ny forskningskunskap om förutsättningar och hinder för att skapa en genusmedvetande skola och lärarutbildning i marknadsutsatta utbildningspolitiska kontexter.

Intersektionell genusteori är vald som teoretisk utgångspunkt för analysen av empiri.

Projektets mixed-method design inkluderar: åter-analys av existerande statistik om skolvalet och elevernas prestationer + textanalys av kvalitetsredovisningar och Skolinspektioners granskningar + textanalys av skolornas aktuella hemsidor och marknadsföreringsmaterial samt intevjuer med utbidningsledarna på kommunal och skolnivå, föräldrar och skolpersonal i de valda skolorna.

Projektet genomförs i samverkan med Västerås stad. I projektet medverkar docenten Margaret Obondo och ph.doktor Linda Jonsson som är ansvariga för både datainsamling och dataanalys.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål