Text

Metoder för vetenskaplig utbildning och hållbarhet (ARMESS)

Image copyright: Birgitta Ericson.

Image copyright: Birgitta Ericson.

Målet med projektet är att mobilisera olika konstbaserade metoder för att utöka innehåll och metodisk medvetenhet om ERS (Ethics, Responsibility and Sustainability) utbildning och forskning vid MDU.

Start

2024-04-01

Planerat avslut

2025-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found
Image copyright: Birgitta Ericson.

Image copyright: Birgitta Ericson.

Medan utvecklingen av kompetenser inom etik, ansvar och hållbarhet har blivit en akut fråga inom utbildning och för samhället, visar kritiska studier behovet av att gå bortom traditionella metoder baserade på formella verktyg (CSR, etiska koder, lista över kompetenser eller principer etc.).

Projektmål

Målet med projektet är att utforska olika metoder för att arbeta, lära och producera kunskap om etik, ansvar och hållbarhet. Detta kan bidra till att utöka innehållet och metodisk medvetenhet om etik, ansvar och hållbarhet i kurser och forskning vid MDU. Därigenom bidrar programmet i hög grad till MDU:s uppdrag.