Text

Lärarpraktiker online/offline

Projektet Lärarpraktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2017-09-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets mål är att forskare från Mälardalens högskola i samverkan med skolor i Västmanland tar fram ny kunskap kring vilka möjligheter till deltagande och lärande som lärares användning av så kallade lärappar öppnar upp. Studien baseras på observationer och video- och ljudinspelningar i fysiska klassrum och observationer i virtuella klassrum som administreras via lärappar i årskurs 8-9.

Lärarpraktiker online/offline (LOOP)

”LOOP” är ett ettårigt projekt med syfte att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Projektet kommer att studera lärares kontakt med elever i fysiska klassrum och jämföra det med den kommunikation de har med eleverna via lärappar och i sociala medier.

Trots stort intresse i den pågående digitaliseringen av skolan råder brist på kunskap om hur sociala medier och lärappar används i undervisning. Projektet Lärarpraktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.

Projektets mål är att forskare från Mälardalens högskola i samverkan med skolor i Västmanland tar fram ny kunskap kring vilka möjligheter till deltagande och lärande som lärares användning av sociala medier och så kallade lärappar öppnar upp. Studien baseras på observationer i fysiska klassrum och i virtuella klassrum som administreras via lärappar i årskurs 7-9.

Resultaten kommer spridas genom skriftliga rapporter, konferenser och webbinarier till lärare, skolledare och andra aktörer med intresse för digitalisering av skola och språkutveckling. Projektet pågår under 2016–2017.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål